Meteen naar de inhoud

Handleiding – Werken met Google Analytics 4

In deze handleiding leg ik uit hoe je de belangrijkste gegevens van je website kunt meten in Google Analytics 4. Dat is de nieuwste versie van Google Analytics. Het kan zijn dat jouw Google Analytics account uit andere schermen bestaat. Ga dan naar de handleiding Google Analytics UA

Inhoud

1. Het startscherm en veel gebruikte begrippen
2. Gegevens bij hoofdonderwerp “Realtime”
3. Gegevens bij hoofdonderwerp “Gebruiker”
4. Gegevens bij hoofdonderwerp “Levenscyclus”

Je kunt gigantisch veel data uit Google Analytics halen. In deze handleiding bespreek ik wat je allemaal kunt zien in Google Analytics. Als je een shortlist wilt van echt relevante data (om mee te beginnen in Google Analytics) raad ik je aan om in ieder geval regelmatig de volgende gegevens te bekijken:

  1. Levenscyclus –> acquisitie –> verkeersacquisitie (hoe komen mensen op je site?)
  2. Levenscyclus –> betrokkenheid –> pagina’s en schermen (wat kijken mensen op je site?)
  3. Gebruiker –> Demografie –> demografische gegevens –> welk land, welke plaats, welke taal?
  4. Gebruiker –> Technologie –> technische gegevens
  5. Realtime –> hier kun je meten of uitgezette acties meteen effect hebben op de bezoekersaantallen

Let op! Als je gaat klikken op de verschillende onderwerpen, krijg je vele gegevens te zien. De gegevens die je ziet, zijn direct gekoppeld aan de ingestelde tijdsperiode. Die tijdsperiode kun je aanpassen, rechtsboven op het scherm:

Nog een handigheidje:

Bij bijna elke tabel kun je zélf het startonderwerp aanpassen. Zie hieronder, klik op het geel gearceerde onderwerp:

1. Het startscherm en veel gebruikte begrippen

Als je jouw website hebt gekoppeld aan Google Analytics, kun je starten met het meten van wat er allemaal op je website gebeurt. Als je inlogt, krijg je een standaard beginscherm te zien dat lijkt op het scherm hieronder.

Dit scherm geeft een overzicht weer van je prestaties en gebeurtenissen van de afgelopen 7 dagen.

Aan de linkerkant van het scherm zie je in icoontjes, het hoofdmenu. Dat hoofdmenu wordt in deze pagina verder toegelicht.

Om de gegevens in Google Analytics goed af te kunnen lezen, staan hieronder een aantal begrippen die belangrijk zijn om de data goed te kunnen interpreteren:

Gebruiker:
Een individuele bezoeker die automatisch een nummer krijgt, zodat Google Analytics bij kan houden wat deze bezoeker doet op je site en wie deze bezoeker is. Gegevens die geregistreerd worden in Google Analytics per gebruiker: Locatie, taal, bezoekduur, bezoekfrequentie, apparaat, browser, schermresolutie, in sommige gevallen ook geslacht.

Nieuwe gebruikers:
Het totaal aantal individuele bezoekers op je site in een bepaalde tijdsperiode.

Nieuwe gebruikers:
Het totaal aantal nieuwe bezoekers op je pagina in een bepaalde tijdsperiode, die nog niet eerder op je site zijn geweest.

Sessie:
Een bezoek van een gebruiker. Na 30 minuten inactiviteit, wordt de sessie afgebroken. Als dezelfde gebruiker dan weer op je site komt, telt dat als een nieuwe sessie. Stel dat iemand 3x op een dag www.nu.nl bezoekt. Die persoon telt dan mee als 1 gebruiker, maar heeft 3 sessies veroorzaakt.

Sessie met engagement:
Dit is een sessie, waarbij de gebruiker 10 seconden of meer actief is op je site en / of 2 of meer pageviews veroorzaakt en / of een conversie veroorzaakt.

Gebeurtenis:
Een gebeurtenis is een bepaalde handeling die een gebruiker, tijdens een sessie, uitvoert. Denk aan het klikken op een pagina, het scrollen door een pagina of het kopen van een product.

2. Gegevens bij “Realtime”

Bij de realtime gegevens kun je vinden wat er letterlijk op dit moment op je site gebeurt. Erg handig, om te meten hoe de activiteit in het hier en nu eruit ziet. Stel: je hebt net een actie gelanceerd op Instagram. Je kunt direct het effect hiervan meten.

Je kunt zien hoeveel gebruikers vanaf nu en de afgelopen 30 minuten actief waren, op wat voor apparaat, via welke weg ze op je site gekomen zijn (bv direct, of via een zoekmachine). Ook zie je wat ze bekijken op je site en welke gebeurtenissen ze gestart zijn.

3. Gegevens bij hoofdonderwerp “Gebruiker”

Het volgende hoofonderwerp is demografie. Hier kun je van alles vinden over wie de bezoekers van jouw site zijn. De volgende onderwerpen zijn hier te bekijken:

Demografie
Hier kun je bepaalde eigenschappen van je bezoekers achterhalen, zoals land, plaats en taal.

-Technologie
Met welke technologie wordt je site bezocht? Analytics kan meten met welk apparaat (mobiel, tablet, pc), schermresolutie en webbrowser jouw gebruikers je site bezoeken. Zo kun je inzicht krijgen in de meest gebruikte technieken, zodat jouw site hierop aangepast kan worden om goed zichtbaar te zijn en blijven.

3.1 Demografie

Demografie –> overzicht

Hier vind je de belangrijkste info wat betreft eigenschappen van je gebruiker op basis van demografie. Denk aan land, taal en plaats.

demografie –> demografische gegevens

Hier kun je onder andere meten vanuit welke landen / gebieden jouw website bezocht wordt. Het heeft mij doen inspireren om na enkele maanden, mijn andere website volledig in het Engels op te stellen.

Gebruikers per land
Hier vind je informatie over het land van waaruit gebruikers jouw website bezoeken. Dit is met name interessant als je een Engelstalige of anderstalige website hebt. Als je het eerste onderwerp “land” aanpast in de tabel aanpast, kun je ook zien in welk gebied / welke stad jij gebruikers aantrekt.

3.2 Technologie

Hier kun je meten met welke technologie de gebruikers jouw website bezoeken. Handig om te weten, aangezien je zo kunt bepalen of je website goed leesbaar en te bezoeken is, op de apparaten en schermresoluties van je bezoekers.

Technisch–> Overzicht

Hier vind je eigenlijk nagenoeg alles wat je nodig hebt om een analyse te kunnen maken. Let op: elk onderwerp is ook apart aan te klikken, zodat je nog wat dieper in de data kunt duiken.

Technologie –> technische gegevens

Als je een laagje dieper wilt, kun je bijvoorbeeld ook meten met wat voor individuele apparaten (zoals smartphonemerken) je site bezocht wordt en hoe het gedrag is van deze bezoekers. Eventueel zie je dat mobiele gebruikers minder lang op je site blijven dan desktop (vaste pc + laptop) gebruikers. Komt dat dan omdat je site niet mobielvriendelijk is? Je kunt het onderwerp aanpassen door bij het geel gearceerde gebied een andere keuze te maken.

4. Gegevens bij hoofdonderwerp “Levenscyclus”

Het eerste hoofdonderwerp dat links in het menu zichtbaar is, is “LEVENSCYCLUS”. Hier kun je gegevens vinden over de volgende aspecten. Deze aspecten worden ook per scherm uitgelegd:

-Acquisitie
Hier kun je vinden via welke manier gebruikers op je site komen. Komen ze via Google zoeken, social media, advertenties ie je hebt lopen?

-Betrokkenheid
Als de gebruiker eenmaal op je site is, wat doen ze dan?

-Inkomsten genereren
Gegevens met betrekking tot E-commerce. Google Analytics houdt ook je inkomsten bij (wanneer van toepassing)

-Behoud
In welke mate komen gebruikers terug op je site? Je kunt je voorstellen dat dit bij sites zoals ww.nu.nl erg hoog is.

4.1 Acquisitie

Bij acquisitie kun je meten hoe gebruikers / sessies zijn ontstaan. Via welke weg zijn ze op jouw site gekomen? Is dat via zoeken op Google, via social media, via een vermelding op een andere site?

Acquisitie –> overzicht

Je ziet hier de ontwikkeling van gebruikers en nieuwe gebruikers binnen de ingestelde tijdsperiode. Daarnaast zie je daaronder staan hoe mensen op je site terecht zijn gekomen:

-Referral:
Gebruikers zijn op je site gekomen via een andere site. Dat kan zijn dat ze via een social media platform en / of een link naar je site hebben geklikt, via een vermelding op een andere site of wat dan ook.

-Direct:
Dit zijn bezoekers die direct je URL ingetypt hebben

Organic search:
Dit zijn gebruikers die via de organische (=normale) zoekresultaten op je website terecht zijn gekomen. Hier kun je dus bekijken of je SEO inspanningen werken.

Als je onder de lijndiagram bij het blok “Sessies –> Per standaardkanaalgroep” een aanpassing doet naar “per sessiebron”, dan zie je de individuele bronnen van waaruit sessies (=bezoeken) op je site zijn ontstaan. Zie hieronder in het screenshot dat er bijvoorbeeld ook een sessie via Instagram is ontstaan.

Acquisitie –> Gebruikersacquisitie
Acquisitie –> Verkeersacquisitie

Hier kun je zien hoe nieuwe gebruikers via diverse mediums / bronnen op je site zijn gekomen en hoe actief ze daarna zijn.

Bij gebruikersacquisitie kun je meten hoe NIEUWE gebruikers op je site zijn gekomen en zich gedragen.

Bij verkeersacquisitie kun je meten hoe ALLE gebruikers op je site zijn gekomen en zich gedragen. Interessant, omdat je dan beter kunt spotten via welke individuele bronnen, bezoekers op je site komen.

Advies: kijk bij verkeersacquisitie, daar kun je per individuele bron zien hoe alle gebruikers op je site terecht komen en hoe zij zich gedragen.

Je ziet hier in een andere weergave, dezelfde gegevens die je al zag bij “overzicht”, maar er is een tabel aan toegevoegd. Deze tabel geeft mooie inzichten in het gedrag van de nieuwe gebruiker.

Gebruikers
Dit zijn het aantal gebruikers die, binnen de tijdsperiode, op je site gekomen zijn. Je kunt dus per medium zien hoe en hoeveel gebruikers op jouw site gekomen zijn.

Sessies
Het aantal gebruikers dat een activiteit op je site is gestart (bv sitebezoek). Het kan zijn dat 1 gebruiker, meerdere sessies veroorzaakt. Als je vandaag 3x op www.nu.nl kijkt, tel je mee als 1 gebruiker en 3 sessies.

Sessies met engagement (betrokkenheid)
Dit zijn sessies met minimaal 10 seconden activiteit en/of een conversiegebeurtenis en/of minimaal 2 pageviews tijdens de sessie. Dit zijn dus “betrokken” sessies van gebruikers die echt iets op je site bekijken. Let op: één gebruiker kan meerdere sessies veroorzaken.

Gemiddelde betrokkenheidsduur per sessie
Hier kun je per medium / bron zien hoe lang jouw website actief op de voorgrond staat bij de sessie die gemaakt is. Dit is een interessant getal om zo te kunnen meten of je content ook daadwerkelijk bekeken wordt.

Sessies met engagement per gebruiker
Dit wil zeggen dat je per medium /bron waarmee je gebruikers op je site hebt gekregen, kunt zien wat de gemiddelde sessie per gebruiker is. Het getal 1.307 in de rij van “totaal”, betekent dat de gemiddelde gebruiker 1.3 sessies met engagement veroorzaakt. Het getal 0.75 betekent dat de bezoekers die via “Google organic” op de site komen, gemiddeld 0,75 sessies met engagement veroorzaken, dat is dus minder dan 1 engagement sessie per gebruiker via dit medium. Dat betekent dus dat relatief veel gebruikers via dit medium, geen “actieve” sessie van +10 seconden op je site veroorzaken. Hoe hoger dit getal, hoe meer actief ze op je site zijn geweest. Je kunt zo meten per medium, in welke mate gebruikers actief zijn op je site.

Betrokkenheidspercentage
Dit wil zeggen: het percentage sessies met engagement ten opzichte van het totaal aantal sessies dat met dit medium ontstaan is. Dat bereken je door het getal in de kolom “sessies met engagement” te delen door het getal in de kolom “sessies”. In dit geval: 84 / 130 = 64,02%. Oftewel: 64% van alle sessies die zijn ontstaan via Google Organic, zijn sessies met 10 seconden activiteit , en / of 2 of meer pageviews en / of een conversie.

Hoe hoger, hoe beter, want anders geeft dit aan dat bij veel sessies, gebruikers niet echt gekeken hebben. Dat kan iets zeggen of de inhoud van je site relevant is of niet.

4.2 Betrokkenheid

Bij betrokkenheid kun je meten wat mensen op je site doen.

Betrokkenheid –> Gebeurtenissen

Hier kun je meten wat er precies gebeurt op je site. Google Analytics houdt standaard gebeurtenissen bij, zoals een view op een pagina, een click, scrollen op een pagina (een “scroll” wordt geregistreerd als een gebruiker minimaal 90% van de hele pagina doorkijkt) en zoekopdrachten binnen de website. Erg handig, omdat je zo kan meten welke activiteiten worden uitgevoerd.

Naam gebeurtenis
Dit is het type gebeurtenis dat op je site ontstaat. Denk aan een click, een view en het scrollen op en pagina.

Aantal gebeurtenissen
Dit geeft aan hoe vaak een bepaalde gebeurtenis is ontstaan, binnen de ingestelde tijdsperiode.

Totaal aantal gebruikers
Hoeveel gebruikers de betreffende gebeurtenis hebben uitgevoerd.

Aantal gebeurtenissen per gebruiker
Hoe vaak een gebruiker gemiddeld genomen de gebeurtenis uitvoert. Het geel gearceerde getal 1,77 wil zeggen dat een gemiddelde gebruiker 1,77 keer een pagina / element aanklikt op de website.

Een aantal gebeurtenissen op een rij:

-Click: Hoe vaak is er in de gestelde tijdsperiode op een link geklikt in jouw teksten?
-First visit: hoeveel nieuwe bezoeken binnen de tijdsperiode?
-Page view: hoeveel pagina’s hebben gebruikers bekeken?
-Scrolls: hoeveel bezoekers hebben, door te scrollen, minimaal 90% van de pagina bekeken?
-view_search_results: sommige gebruikers gebruiken de zoekfunctie van je site. Het aantal zie je hier.

Betrokkenheid –> pagina’s en schermen

Dit is een zeer interessant gegeven, want hier kun je bekijken welke pagina’s worden bezocht op je website. Hier kun je dus meten of bepaalde content (inhoud) goed of slecht wordt bekeken.

In de staafdiagram zie je welke pagina’s het beste bekeken zijn binnen de ingestelde tijdstermijn. Vaak is dat de beginpagina van je site.

Als je naar beneden scrolt, zie je een tabel boordevol met info. De belangrijkste gegevens zet ik op een rij:

Weergaven
Hoe vaak is de pagina bekeken, binnen de ingestelde tijdsperiode?

Gebruikers
Hoeveel gebruikers hebben er in totaal op de pagina gekeken?

Weergaven per gebruiker
Het kan best zijn dat een gebruiker dezelfde pagina meerdere keren bekijkt tijdens de ingestelde periode. Dat zie je hier.

Gemiddelde betrokkenheidsduur
Erg interessant om te weten, aangezien je hier kunt meten hoe lang de webpagina op de voorgrond / in het zicht is gebleven bij de gebruiker. De stelregel zou moeten zijn: hoe meer inhoud op een pagina, hoe langer iemand op deze pagina zit. Je kunt hier inschatten of je content aansluit bij de gemiddelde tijd. Als je pagina’s boordevol info hebt en men kijkt heel kort, dan gaat er iets mis. Let wel: een gebruiker kijkt gemiddeld een stuk korter naar een pagina, dan dat jij als maker zou denken.

4.3 Behoud

Hier kun je meten in welke mate gebruikers terugkeren op je site. Je bezoekersloyaliteit.

5. Afsluitende tip

Er is nog veel meer te ontdekken en te vinden binnen Google Analytics. Je kunt zelfs je eigen dashboards inrichten (startschermen) met de data die jij meteen wilt zien. Als je ziet dat een bepaald datapunt onderwerp klikbaar is, kijk vooral even. Ga ook aan de slag met alternatieve weergaven van tabellen en diagrammen om de data zo simpel mogelijk te houden. Succes!